Styrelsen

 image002 image004
Ordförande: Helén Illerström Vice ordförande: Inga Boström
036-141454 / 0706-414425 036-61751 / 0736-293657
e-post: ordforande(a)mtsd.se e-post: inga(a)mtsd.se

 

image008
Sekreterare: Lisbeth Arvidsson Kassör: Katrin Peterson  Ledamot: Magdalena Höijer
036-13 42 30 / 0723-13 42 30 036-12 15 10 / 070-6084774  070-693 44 10
e-post: sekreterare(a)mtsd.se e-post: kassor(a)mtsd.se e-post: magdalena(a)mtsd.se

 

image012 image014
Ledamot: Caroline Tärnbring Ledamot: Marianne Werthén-Persson
0739-307840 0701-705605
e-post: caroline(a)mtsd.se e-post: marianne(a)mtsd.se

Föreningens PlusGiro: 495 53 13-4
Föreningens kontaktperson: Helén Illerström, 036-141454 / 0706-414425
e-post:  ordforande(a)mtsd.se

Materialförvaltare tisdagar: Inga Boström, Helén Illerström och Barbro Åkerskog

Materialförvaltare torsdagar: Ulla Qvennerstedt, Gunilla Olsson och Helén Illerström

Hemsidesansvarig: Katrin Peterson (webmaster(a)mtsd.se)

Valberedning: Veronika Lindeberg (sammankallande) och Marian Bergström