Callers

Alternerande callers vid våra kurskvällar på torsdagar

Thomas Fingalsson, Vetlanda

Bosse Nilsö, Linköping

Gösta Toreld, Värnamo