Squaredansens historia

Dagens squaredans går tillbaka ända till 1450-talets England. Där dansade man något som kallades för Morrisdans. Det utfördes på två rader med tre män i varje, och vid vristerna hade man fäst klockor som klinkade vid varje danssteg. I och med invandringen till Amerika med början på 1600-talet, samlades nybyggare av ett flertal europeiska nationaliteter till danskvällar. För att lätta upp den hårda vardagen och för att minnas gamla tider dansade man folkdanser från en mängd länder.

Den engelska dansen utvecklades och blandades med franska och spanska influenser. Vi fick Kontradansen som är direkt bakgrund till dagens moderna dans. Med tiden blandades de olika turerna till en internationell kompott och stegkombinationer namngavs för att lättare kommas ihåg. En person utnämndes till ropare eller ”Caller”, som fick till uppgift att ropa ut de olika stegkombinationerna. Då dansarna inte visste vilken kombination som stod på tur blev det extra festligt. Squaredansen spred sig så långt som till Europa. Det var de amerikanska soldaterna stationerade i Tyskland, som förde med sig dansformen hit.
Den första kursen i modern Squaredans hölls hösten 1978. Intresset för country och western var då stort i Sverige. 7 november 1982 bildades SAASDC- Swedish Association of American Square Dance Clubs. Den har som mål att främja Squaredansens utveckling i Sverige. Sverige har idag flest klubbar i Europa efter Tyskland och England.