Styrelsen

 image008 image004
Ordförande: Katrin Peterson Vice ordförande: Inga Boström
070 – 608 47 74 036-61751 / 0736-293657
e-post: ordforande(a)mtsd.se e-post: inga(a)mtsd.se
image002
Sekr: Margareta Svenning Kassör: Helén Illerström  Ledamot: Kurt Olofsson
036-141454 / 0706-414425
e-post: sekreterare(a)mtsd.se e-post: kassor(a)mtsd.se e-post:
image012
Ledamot: Caroline Tärnbring Ledamot: Mona Hagström
0739-307840
e-post: caroline(a)mtsd.se e-post:

Föreningens PlusGiro: 495 53 13-4
Föreningens kontaktperson: Katrin Peterson, 070-608 47 74
e-post:  ordforande(a)mtsd.se

Materialförvaltare tisdagar: Inga Boström och Katrin Peterson

Materialförvaltare torsdagar: Katrin Peterson och Helén Illerström

Hemsidesansvarig: Katrin Peterson (webmaster(a)mtsd.se)

Valberedning: Marianne Werthén Persson (sammankallande) och Ulla Qvennerstedt.